Avel

Mål och inriktning
Vi har många års erfarenhet av hund i tjänst. Dels under denna tid och dels av de erfarenheter vi fått under årens lopp av våra valpköpare, har vi en ganska bestämd uppfattning och fast linje i vår avel. De valpar vi får fram måste uppfylla alla krav som ställs på en hund i tjänst. Hunden skall naturligtvis ha mentala egenskaperna och drifter som krävs för att klara tunga arbetsuppgifter. Samtidigt måste den också ha en robust kroppsbyggnad för att hålla hela sin tilltänkta tjänsteperiod.

Kontroller
Redan i valplådan börjar vi kontrollera hundarna. Vi ser till att de får den mat de behöver för att växa och få en bra start i livet. Den vardagliga kontakten med valparna blir en kontroll i sig självt. På ett tidigt stadium ser vi vad varje individ utvecklas till. Ofta kan vi redan här lämna förslag på till vem hunden skulle passa. För att allt ska bli riktigt bra anser vi det mycket viktigt att valparna kommer till förare som dom passar ihop med. Strax före leverans gör vi en liten valptest. Utifrån denna test och det vi sett tidigare, kan vi tillsammans med valpköpana komma fram till vilken valp som passar bäst. För oss är det mycket viktigt att valpköparen blir 100% nöjd med sin hund.
Vid ungefär ett års ålder försöker vi testa alla hundarna igen. Denna test heter MH och är en mental beskrivning på hundens reaktioner då den utsätts för hantering, lek, kamp och skrämmande upplevelser. Bäst är att hela valpkullen prövas samtidigt för samma domare. Detta är en mycket bra test. Hundarna har inte alltför djupt, hunnit befästa inlärda beteende och man får en bra värdemätare på vilka egenskaper föräldrarna nedärver. Även om alla hundar är individer, finns det alltid en röd tråd som utmärker varje kull.