Välkomna till HasseMans!

HasseMans är Skandinaviens ledande uppfödare av schäferhundar till polis och väktare.

Av världens totala schäferpopulation torde endast några enstaka procent vara så bra att de skulle klara polisens lämplighetstest (L-test) med godkänt resultat mot utbildning till polis eller väktarhund. Vår avel är inriktad på schäferhundar som är användbara till tjänst. Av denna anledning är godkännande vid L-test ett viktigt led i vårt avelsresultat. Över 210 stycken HasseMans-schäfer har med godkänt resultat genomfört polisens L-test i Sverige och Norge och ansetts lämpliga för utbildning mot polis eller väktarhundar.  

!!Valpar på gång!!

Vi har parat vår nya härliga tik Tasha vom Annenhof med rejäla hanen Entre's Hoffa

Uppdaterat 2009-11-29

Alla hundar på annonssidan är sålda eller ute på prov.

Uppdaterat 2009-11-29

Veckorapport v 48 (+v 47) på aktuelltsidan. (+ v 46 försöker ta bort gammal text)

Uppdaterat 2009-11-29

Bilden: Hasseman's Niklas.

Svensk L-test +140p (lämplig polishund). Ny Norsk L-test +187p (lämplig polishund).